سخنان ناگفته

سایت شخصی من
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱
 سایت شخصی من

www.shamseman.com

 


 
 
عاشقانه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
 

عاشق همین کم کم آمدنت هستم
حضرت خورشید
طلوعت بی سر و صداست …

جذبه یعنی همین!

۱۰ تیر ماه ۹۲


 
 
عاشقانه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
 

همین که شب به آخر رسید،
طوفان به پا کن حضرت خورشید!

طبق تقویم دلم،
فردا طوفان خورشیدی است!

۹ تیر ماه ۹۲


 
 
شمسی ترین منظومه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸
 

تو رفیعی حضرت خورشید
رفیع...

درک من از تو
وقتی بلندترین قله های زمین را فتح کردم
کامل شد
ارتفاع تو حتی
پربار ترین ابرها را هم به وجد می آورد

این گونه که تمام سیاره هایت
به دور تو می چرخند؛
منظومه تو
شمسی ترین منظومه تاریخ است
حضرت خورشید!

۷ تیر ماه ۹۲


 
 
سپاس
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸
 

داوندا تو را سپاسگزارم
برای بهترین مکان،
تو را سپاسگزارم
برای بهترین زمان،
برای بهترین یار :

شرق و اشراق و شمس ....

خداوندا هوشیاریم را
به بهترین مکان و زمان و یار،
شرق و اشراق و شمس
مستدام بگردان

۷ تیرماه ۹۲


 
 
آفتابگردانها فقط سر به زیرند
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٧
 

هرگز مستقیم به چشمانت خیره نشده ام
..
آخر
شنا نمی دانم
غرق می شوم ...

آفتابگردانها سر افکنده نیستند
فقط سر به زیرند


۶ تیرماه


 
 
راه را گم کردیم
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٦
 
تنها فاصله یک غروب بود
تا طلوع فردا

تنها همین فاصله بود
که تو پشت کوه پنهان شدی
و تاختن ما را نظاره کردی
حضرت خورشید!

اما همین یک شب
که تابشت
مزد اشتیاق دیاری دیگر بود،
ما
راه
را
گم
کردیم...

۵ تیرماه ۹۲

 
 
حتی گیاه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥
 

از من چه انتظاری دارند...؟

حتی اگر گیاه هم بودند
با نور تو تعمید می شدند
خورشید!

۵ تیر ماه ۹۲


 
 
← صفحه بعد