سخنان ناگفته

رنگ و سرود - نصرت رحمانی
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳
 

من با قلم

تو با قلم مو

من بر سپید سینه ی کاغذ

تو در دشت چرک "بوم"

من شخم می زنم

تو رنگ ...

          رنگ ...

               رنگ...

 

هر سو بپاش

باشد جوانه ها که سر کشد از خاک، دیر و زود

از رنگ و از سرود

تا گل به بار آید

در قحط سالی این بوم

آرام گیرد این دل بی پیر

            ای دلپذیر...

 

نقاش ...

رنگی دگر بپاش...

 

نصرت رحمانی

 


 
 
فاستقیموا الیه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٩
 

رو به روی من فقط تو بوده ای

از همان نگاه اولین

از همان زمان که آفتاب

                 با تو آفتاب شد

از همان زمان که کوه استوار

                           آب شد

از همان زمان که جستجوی عاشقانه ی مرا

                                      نگاه تو جواب شد

 

روبه روی من فقط تو بوده ای

 

از همان اشاره، از همان شروع

از همان بهانه ای که برگ

                                باغ شد

از همان جرقه ای که 

                            چلچراغ شد

چارسوی من پر است از همان غروب

از همان غروب جاده

                     از همان طلوع

از همان حضور تا هنوز

 

 

روبه روی من فقط تو بوده ای

 

من درست رفته ام

در تمام طول راه

دره های سیب بود و 

                      خستگی نبود

در تمام طول راه

یک پرنده پا یه پای من

                بال می گشود و اوج می گرفت

 

پونه غرق در پیام نورس بهار

چشمه غرق در ترانه های سادگی

فرصتی عجیب بود

      شور بود و شبنم و اشاره های آسمان

رقص عاشقانه زمین

زادروز دل

ترانه

چشمک ستاره

پیچ و تاب رود

 

 

 

هرچه بود ، بود

فرصت شکستگی نبود

 

در کنار من، درخت

چشمه

چارسوی زندگی

 

روبه روی من ولی

در تمام طول راه

روبه روی من ، تو

 

روبه روی من فقط تو بوده ای

 

محمدرضا عبدالملکیان