سخنان ناگفته

عاشقانه
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٦
 

غروب غمبار...
دوباره حرفهای ربط
حرفهای اضافه
انتظار
انتظار

تقویم ورق خورده دو سال قبل
اردیبهشت شرمنده تاریخ
غروب...

جنگل
شب
و زوزه گرگها

انتظار؛ برای یک خبر
انتظار ؛برای یک تماس :

«حالشان اما ...
حالشان چطور بود؟»
...
حرفهای ربط
حرفهای اضافه ...

حضرت خورشید!
نگرانتان هستم
حالتان چطور است؟
...

۲۶ اردی بهشت ماه ۹۱


 
 
زندگی من
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥
 

-دلتنگم!
دم

- خواهم آمد!
بازدم

-دلتنگم!
...

۲۵ اردیبهشت ماه ۹۱