سخنان ناگفته

سی سی یو
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩
 

جایی میان ماندن و رفتن
جایی برای تنفس تنگ
جایی میان درد و سکوت
جایی برای آخرین فرصت
جایی میان اوج و هبوط

گاه اشتیاق یک پرواز،
گاه بیم فراق، گاه امید
گاه بی قراری و گاه آرام
گاه یک نفس، یک تمدید...

گاهی حیاتی دوباره
فرصت برای بخشایش
گاهی زمان رهایی،
گاهی زمان آرامش ...

جایی برای بخشایش
جایی برای مرور
جایی برای تشکر
جایی برای عبور ...

جایی میان ماندن و رفتن
جایی برای تنفس تنگ ...

۹ بهمن ماه ۹۱