سخنان ناگفته

الرحمان
نویسنده : سروش عازمی خواه - ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

بوی الرحمان جماعتی چو ما
سالهاست به مشام می رسد ...

هنوز حس نکرده ای؟

12 خردادماه ۹۲