گل یا پوچ

-گل یا پوچ؟
دستانت دو غنچه بسته

-راست؟
باز کردی
گل بود!
خندیدی
دست چپت هم شکوفا شد
شگفتا! باز هم گل
در هر دو دست تو گل ...
...
..
برنده بازی منم:
هرچه از تو دیدم
گل بود
پوچ نبود...

۲۹ خرداد ماه ۹۲

/ 2 نظر / 21 بازدید
طاهره

چه زیباست بازی گل یا پوچ با خدا. ...و چه زیبا گفتی که او همیشه دو دستش گل است و ما همیشه برنده ایم...واین یعنی امید...بدون ترس...+1.....ممنون استادم....[گل]

saghi

دکترعزیز ، همراه صمیمی ، با این دلنوشته ها دلی برای ما نزاشتی ما هم بیتاب حضرت خورشیدیم [گل] درپناهش سالم وشادباشی