عاشقانه

غروب غمبار...
دوباره حرفهای ربط
حرفهای اضافه
انتظار
انتظار

تقویم ورق خورده دو سال قبل
اردیبهشت شرمنده تاریخ
غروب...

جنگل
شب
و زوزه گرگها

انتظار؛ برای یک خبر
انتظار ؛برای یک تماس :

«حالشان اما ...
حالشان چطور بود؟»
...
حرفهای ربط
حرفهای اضافه ...

حضرت خورشید!
نگرانتان هستم
حالتان چطور است؟
...

۲۶ اردی بهشت ماه ۹۱

/ 7 نظر / 19 بازدید
saghi

طلب خیر لحظه به لحظه برای حضرت خورشید [گل]

شیوا

[گل]

شیوا

[گل]

وحدت

انتظار برای یک خبر اتنظار برای یک تماس انتظار برای یک شروع انتظار برای یک پرواز... نازنین استادم! چشم انتظارتان هستیم...

طاهره

................................+1

ساقی علی اکبر

بسم الله الرحمن الرحیم هر چند پردهء تیره اش نهاده اند، فرعون خزیده از صلایِ او گویند که فانوس را شکسته اند گویند دریا به صخره بسته اند! اماشما !حلقه در عشق بسته اید بیم از حصارانِ خوف شکسته اید... از پچ پچِ کلاغان بلا بدور! از نالهء حسودان ، شما صبور.

مریم

سلام .از شما ممنونم برای این حجم عظیم از شعوری که جاری میکنید.هر دم برای شما و استاد طلب خیر دارم.