دعای باران

گاهی فقط دعای باران
درمان دنیای وارونه شهر است

بیا تا دعا کنیم ببارد...

۲۲ دی ماه ۹۱

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
ساقی علی اکبر

خانه’ بی نقطه’ زحمت تویی[لبخند]

در خراب آباد شهر بی تپش آه جغدی هم نمی آید به گوش منم الآن داشتم فکر می کردم که انگار فقط باید دعا کنیم...

وحدت

بیایید تا دعا کنیم ببارد... ببارد... ببارد و این غبار غفلت و نا آگاهی و مسخ و کثرت را از شهر وارونه ی ما بزداید. بیایید تا دعا کنیم...

Hossein namazi

[گل][گل][گل]

ساقی

ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و آسان آغاز و پایان ببار ای ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو