دعای خورشید

دعای خورشید شنیده ای؟
بسان دعای باران
نیمه شب اما
همه جمع می شویم
جماعتمان روح میگیرد
روح جماعتمان،‌ یکسره طلب می شود
خورشید را صدا می زنیم:
- خورشید، خورشید....
شب پوزخند می زند
- خورشید،....
صدایمان، خوابزده ها را بیدار می کند:
- خورشید....

بسان دعای باران
اما بی چتر...
تشنه اشراق
و نگاهها سوی مشرق
تا
خورشید اجابت کند...

آری
دیگران دعای باران می کنند
ما دعای خورشید

نورت
از آب زلال هم مقدستر است
حضرت خورشید!
بازآ

یکم تیر ماه ۹۲

/ 1 نظر / 18 بازدید
طاهره

بی تاب تر از همیشه..... زلال تر از هر لحظه ..... ناب ترین زمان ممکن. .... در این ناکجا آباد زمین .... باید که طلب کنم دما دم و با اشتیاق .... باید بخوانمش متوالی و با اضطرار..... آنقدر که ملایک یا قوانین و کارگزاران جهان هستی. .... صدایم را به عرش ببرند...... نباید از حرکت باز ایستاد ..... بسان زمان در حال حرکت .....بسان چرخش زمین. .... بسان او که آنی پلک بر هم نمیزند .... آری تقصیر از من است که غایبم .....او حاضر است و همیشه هست ..... او یکسره در حال باریدن بر من است ....و من غافل از آنم ........+1.... [گل]