حتی گیاه

از من چه انتظاری دارند...؟

حتی اگر گیاه هم بودند
با نور تو تعمید می شدند
خورشید!

۵ تیر ماه ۹۲

/ 1 نظر / 32 بازدید
طاهره

بسم الله الرحمن الرحیم من جزء ترین جزء زمینم من به امید تو در حلقه نشینم نبرم راه به هیچ کوی و برزن الی تو شوی راه امیدم من در این ظلمت خود دنبال چراغم تویی آن روشنی چشم من و راه نجاتم برسان به دستم از خانه ی جود وکرمت به نشانی یا نگاهی یا که راهی که دهد آگاهیم مرا پنهان کن از من ای جان جهانم مرا مسپار به این اندیشه و درد نهانم 5تیرماه92