گناه

گناه، یعنی
از تو نگویم

گناه،‌ یعنی
خطاب تمام «تو» های من
تو نباشی ...

۴ خرداد ماه ۹۲

/ 2 نظر / 16 بازدید
طاهره

زمین گرد و زمان گرد زمین به دور خورشید زمان به دور کعبه چرخ گرد و چرخه گرد چرخ چشم و چرخ سر چرخش مولانا. . چرخ سماع چرخ گردون..چرخ ماه ما همه چرخیم و چرخ ما ما همه رقصیم و رقص ما ما همه آییم و رفتیم باز ما همه رفتیم و آییم باز ما همه دلبسته و دل کنده ایم ما همه دل کنده و دلبسته ایم ما در این دنیا و های و هوی در پی یاریم و در پای سجود. .......92/3/8.....+1

ساقی علی اکبر

به یاد یکی از زیباترین اشعارتان: ... دوستت دارم، همین! اعترافی بیش از این؟ رد پایم را در این مفهوم بی همتا ببین دوستت دارم ! چگونه غرق چشمانت شوم؟ غرق در خورشید پر احساس تابانت شوم؟ دوستت دارم! گناهم عاشقی در کوی توست... ازتوبرای همه تو های تو آموزگارروزهای دشوار...