دل بارانی من آرام!

دل من!
قصه خورشید، افسانه نبود
عاقبت با شب نیست
و سحر آمدنی است!
حتی دیر
حتی دور؛
چه ببینی
چه نبینی...

ختم شب بیداران، خورشید است
عاقبت با شب نیست!

دل بارانی من آرام!

۱۰ خردادماه ۹۲

/ 1 نظر / 20 بازدید
saghi

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود/ عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود / شرط میبندم فردایی نه خیلی دیر و دور/ مهربانی حاکم کل مناطق میشود /