عاشقانه

باز هم به تو!
عکست که دیگر هیچ ملاحظه ای ندارد...

تو گاه پلک می زنی اما او
یکسره نگاه می کند

پلکی بزن خورشید!
سوختم!
طاقت تابش مدام ندارم

۲۷ خردادماه ۹۲
/ 0 نظر / 17 بازدید