یادگار - محمدرضا عبدالملکیان

نه باران می بارد و نه تو برمی گردی! چه نگاه دلواپسی دارد این عشق                                             چه نگاه دلواپسی هر روز از درختان غبارآلود همین خیابان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 17 بازدید
تیر 92
12 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
حلقه
1 پست
طاهری
1 پست
کمال
2 پست
سروش
1 پست
آگاهی
1 پست
الرحمان
1 پست
عرفان
1 پست
عاشقانه
1 پست
کیهانی
1 پست
ارتباط
1 پست
گناه
1 پست
وصل
1 پست
همفازی
1 پست
وبلاگ
1 پست
مدیر
1 پست
وحدت
1 پست
خدا
1 پست
باران
1 پست
جبرییل
1 پست
زندگی
1 پست
دلتنگ
1 پست
شمس
1 پست
زنگ_انشا
1 پست