# باران

یادگار - محمدرضا عبدالملکیان

نه باران می بارد و نه تو برمی گردی! چه نگاه دلواپسی دارد این عشق                                             چه نگاه دلواپسی هر روز از درختان غبارآلود همین خیابان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 9 بازدید